Aktywna Tablica

Program Aktywna tablica SPE dedykowany dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

W roku 2022 z programu „Aktywna Tablica” mogą skorzystać:

  • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019
  • szkoły ponadpodstawowe
  • szkoły kształcące uczniów niewidomych
  • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
  • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021

Szkoły mogą składać wnioski o udział w programie do 15 maja. Natomiast organy prowadzące mogą składać wnioski do wojewodów do 30 maja. Kwalifikacja wniosków zakończy się do 30 czerwca. Przekazanie środków finansowych nastąpi do 31 sierpnia.

żródło:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/aktywna-tablica--edycja-2022

 

 Maksymalna wysokość wsparcia finansowego które  szkoła  ponadpodstawowa może pozyskać   z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych wynosi 14 000 zł.

 Wsparcie finansowe 14 000 zł + wkład własny 3500 zł = wartość zadania 17 500 zł

  Szkoły podstawowe z SPE w ramach programu aktywna tablica mogą zakupić:

• pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii
• specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii
• pomoce dydaktyczne dla uczniów niewidomych
• komputery stacjonarne lub laptopy

 

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego , które szkoła  podstawowa  może pozyskać  z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wynosi 35 000 zł.

Wsparcie finansowe 35 000 zł + wkład własny 8750 zł = wartość zadania 43 750 zł).

  Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w ramach programu aktywna tablica mogą zakupić:

• drukarki brajlowskie
• drukarki druku wypukłego
• drukarki 3D

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla SOSW, z przeznaczeniem na zakup sprzętu wynosi 100 000 zł. Wkład własny tego organu prowadzącego dla SOSW wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wartość zadania, przy założeniu wkładu własnego dla SOSW przez organ prowadzący wynosi 125 000 zł (wsparcie finansowe 100 000 zł + wkład własny 25 000 zł = wartość zadania 125 000 zł).

 

Aktywne filtry