Aktywna Tablica

Program Aktywna tablica SPE dedykowany dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

W roku 2022 z programu „Aktywna Tablica” mogą skorzystać:

  • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019
  • szkoły ponadpodstawowe
  • szkoły kształcące uczniów niewidomych
  • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami
  • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
  • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021

Aktywne filtry