Aktywna Tablica 2021

Program Aktywna tablica SPE dedykowany dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

43 750,00 to maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do

terapii, w tym: dofinansowanie = 35 000 PLN + wymagany wkład własny = 20 %, tj. 8750 PLN

Terminy:

  • termin składania wniosków dla Dyrektorów  szkół do organu prowadzącego to   4 września 2021
  • termin składania wniosków przez organ prowadzących do Wojewody  do 14 września
  • termin przekazania środków finansowych organom prowadzącym szkoły – do 31października.

Zakres wsparcia dotyczy zakupu:

Ø  Szkoły podstawowe w ramach programu aktywna tablica mogą zakupić:

• monitory i tablice interaktywne
• projektory
• nagłośnienie

 Maksymalna wysokość wsparcia finansowego które  szkoła  podstawowa może pozyskać   z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych wynosi 14 000 zł.

 

Wsparcie finansowe 14 000 zł + wkład własny 3500 zł = wartość zadania 17 500 zł

 

Ø  Szkoły ponadpodstawowe w ramach programu aktywna tablica mogą zakupić:

• monitory i tablice interaktywne
• projektory
• nagłośnienie
• specjalistyczne oprogramowanie lub materiały edukacyjne wykorzystujące TIK (wirtualne laboratoria, materiały do nauczania kodowania i robotyki)

 

 Maksymalna wysokość wsparcia finansowego które  szkoła  ponadpodstawowa może pozyskać   z przeznaczeniem na zakup sprzętu lub pomocy dydaktycznych wynosi 14 000 zł.

 

Wsparcie finansowe 14 000 zł + wkład własny 3500 zł = wartość zadania 17 500 zł

 

Ø  Szkoły podstawowe z SPE w ramach programu aktywna tablica mogą zakupić:

• pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii
• specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii
• pomoce dydaktyczne dla uczniów niewidomych
• komputery stacjonarne lub laptopy

 

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego , które szkoła  podstawowa  może pozyskać  z przeznaczeniem na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wynosi 35 000 zł.

Wsparcie finansowe 35 000 zł + wkład własny 8750 zł = wartość zadania 43 750 zł).

 

 

Ø Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze w ramach programu aktywna tablica mogą zakupić:

• drukarki brajlowskie
• drukarki druku wypukłego
• drukarki 3D

Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla SOSW, z przeznaczeniem na zakup sprzętu wynosi 100 000 zł. Wkład własny tego organu prowadzącego dla SOSW wynosi co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Wartość zadania, przy założeniu wkładu własnego dla SOSW przez organ prowadzący wynosi 125 000 zł (wsparcie finansowe 100 000 zł + wkład własny 25 000 zł = wartość zadania 125 000 zł).

 

Aktywne filtry