Alternatywne metody komunikacji

Narzędzia do terapii: dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (Augmentative and

Alternative Communications - AAC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami 

Aktywne filtry