Polityka prywatności

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018r.

 

Na potrzeby niniejszego regulaminu poniższe pojęcia należy rozumieć w opisany tu sposób:

  1.   Regulamin – niniejszy zbiór zasad sprzedaży Produktów;
  2.   Administrator – administrator w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO jest ABC SZKOŁY Sławomir Śliwiak, ul.Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno;
  3.   RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  4.   Strona – http://abcszkoly.pl/;
  5.   Użytkownik – każda osoba (zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), korzystająca ze Strony;
  6.   Zamówienie – wyrażenie woli zakupu Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na Stronie oraz na zasadach określonych w Regulaminie, które odbywa się poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania;

 

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Przetwarzane są dane osobowe, których podanie potrzebne jest do zarejestrowania i  zalogowania się (adres e-mail), zapisania się do Newslettera (adres e-mail) oraz złożenia zamówienia (Imię oraz nazwisko Użytkownika, adres dostawy, numer telefonu oraz adres e-mail, ewentualnie nr NIP i adres siedziby).

Data urodzenia jest daną dobrowolnie podawaną przez Użytkownika, jej podanie nie jest wymagane w celu zarejestrowania i zalogowania się, jeżeli Użytkownik podał swoją datę urodzenia to przetwarzana jest przez nas w celach analitycznych.

W przypadku odstąpienia od umowy oraz uznania złożowej reklamacji Użytkownik może zostać poproszony o podanie numeru rachunku w celu dokonania zwrotu należności.

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKA

Dane Użytkowników przetwarzane są w celu wykonywania umów zawartych w sklepie online poprzez serwis www.abcszkoly.pl

Dane osobowe Użytkownika potrzebne są w celu:

-        założenia konta na stronie serwisu www.abcszkoly.pl

-        zawarcia umowy transakcyjnej

-        złożenia Zamówienia

-        korzystania przez Użytkownika z przysługujących uprawnień, w tym odstąpienia od umowy czy złożenia rękojmi

-        spełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez Administratora, m.in. wynikających z przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości, obowiązku rozpatrywania reklamacji

-         dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez Administratora

-        prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych

-        analizy (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach) będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu,

-        badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług;

 

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.

Dane osobowe Użytkownika, rejestrującego się w serwisie www.abcszkoly.pl bądź zapisującego się do newslettera, są przetwarzane  na podstawie zgody Użytkownika wyrażonej w chwili rejestracji lub zapisu do newslettera.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia rejestrację w serwisie bądź zapisanie się do newslettera.

W przypadku złożenia Zamówienia, dane osobowe będą przetwarzane:

-        na podstawie zawartej umowy – w celu wykonania czynności związanych z realizacją i wykonaniem Zamówienia

-        na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, wynikającego m.in przepisów podatkowych, przepisów dotyczących rachunkowości, obowiązku rozpatrywania reklamacji -  w celu wykonania obowiązków prawnych,

-        na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez Administratora oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego usług własnych;

 

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane do momentu usunięcia konta w serwisie www.abcszkoly.pl. bądź do momentu wypisania się z newslettera. Usunięcie konta może być spowodowane wycofaniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgłoszeniem sprzeciwu lub żądaniem usunięcia.

W przypadku złożenia Zamówienia, dane będą przetwarzane przez następujący okres czasu:

-        na podstawie zawartej umowy – przez okres jej realizacji, a po tym czasie przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, tj. okres przedawnienia roszczeń,

-        na podstawie ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego - przez okres wyznaczony przepisami prawa, m.in. przepisami o rachunkowości, przepisami podatkowymi, prawem cywilnym,

-        na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora jakim jest marketing własnych usług – przez okres do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania w tym celu, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – przez okres do czasu odwołania zgody.;

 

POWIERZANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

Przetwarzane dane osobowe Użytkownika mogą być powierzane podmiotom bezpośrednio współpracującym w celu realizacji zamówienia, w tym przygotowania czy dostarczenia złożonego przez Użytkownika Zamówienia oraz podmiotom świadczącym m.in. usługi hostingowe, usługi informatyczne, usługi księgowe.

Nie przekazujemy danych żadnym firmom zewnętrznym na ich własny użytek.

Dane osobowe Użytkownika nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas danych każdemu Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

- Użytkownik w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny. Prośba może dotyczyć wycofania zgody na otrzymywanie newsletterów oraz usunięcia konta.    

- Użytkownik w każdej chwili może wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu danych osobowych. Żądanie nie wpłynie na wysłane wcześniej informacje handlowe czy złożone zamówienia. Wniesienie sprzeciwu spowoduje natomiast usunięcie konta Użytkownika w serwisie www.abcszkoly.pl. Od momentu usunięcia konta dane Użytkownika nie będą już przez nas przetwarzane.

- Użytkownik w każdej chwili może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Ograniczenie może dotyczyć zarówno czasu oraz zakresu przetwarzania danych osobowych. Żądanie ograniczenia dotyczącego przetwarzania danych nie wpłynie na dotychczas dokonane przez nas czynności.

- Użytkownik w każdej chwili może żądać, aby jego dane umieszczone w serwisie zostały przez nas poprawione. Użytkownik w dowolnym momencie może to zrobić również samodzielnie, logując się na swoje konto, a następnie przechodząc do zakładki z danymi osobowymi.   

- Użytkownik może żądać, aby jego dane osobowe zostały przekazane do innego Podmiotu. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się z nami poprzez formularz zgłoszeniowy, podając dokładną nazwę oraz adres Podmiotu, do którego dane Użytkownika mają zostać przez nas przekazane. Przekazanie danych nastąpi po potwierdzeniu przez Użytkownika żądania w formie elektronicznej. Przesłanie potwierdzenia żądania przez konieczne ze względu na bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika.

- Użytkownik w każdej chwili może żądać od nas informacji o zakresie przetwarzania jego danych osobowych. Informacje o zakresie przetwarzania danych zostaną ujawnione w ciągu miesiąca od otrzymania żądania Użytkownika.

-  Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

ZGŁOSZENIA DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zgłoszenia czy przekazania żądania Użytkownik może skontaktować się z nami za pomocą:

- Wiadomości e-mail: biuro@abcszkoly.pl

- Formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej abcszkoly.pl

- Zgłoszenia telefonicznego: +48 535 005 441, + 48 535 007 276

- Listownie – ABC SZKOŁY Sławomir Śliwiak, ul.Bogusława 17, 80-209 Chwaszczyno

   

POLITYKA COOKIES

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies są małymi plikami umożliwiającymi zapamiętywanie charakterystycznych informacji dotyczących używanego urządzenia. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Celem takiego działania jest także pozyskanie wiedzy o tym jakiej informacji Użytkownicy w ramach Serwisu szukają. Spółka wykorzystuje dane pozyskane również poprzez mechanizm cookies w celach statystycznych i emisji reklam. Informacje tekstowe nie identyfikują danych osobowych Użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (spersonalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z Usług, ale może spowodować utrudnienia.

Strony używają mechanizmy analizy usług sieciowych Google Inc. tj. Google Analytics, które używają plików cookies i umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych.  Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej  i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Ustawienia dotyczące plików cookies każdy Użytkownik może zmienić w przeglądarce internetowej, z której korzysta. Jeżeli ustawienia nie zostaną zmienione, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystanie ze Strony bez dokonania zmian w przeglądarce jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przechowywanie plików cookies. Zmiana ustawień plików cookies może spowodować ograniczenie funkcjonalności serwisu.