Terapia procesów komunikacji

Narzędzia do terapii procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego obejmujących m.in. uczniów z centralnymi

zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD ADD, z autyzmem.

Aktywne filtry