Wyposażenie pracowni dydaktycznych

Nasze produkty pozwalają dzieciom i młodzieży łatwiej przyswoić wiedzę, przekazywaną przez nauczyciela. Bryły geometryczne, mikroskop, globus oraz inne przybory umożliwiają im poznanie omawianych zagadnień poprzez percepcję wzrokową. Nie muszą więc bazować wyłącznie na swoich wyobrażeniach. Dobre wyposażenie pracowni stanowi pomoc w rozumieniu oraz zapamiętywaniu informacji, a także wpływa na odbiór samych lekcji. Dzięki możliwości zobaczenia pewnych zjawisk i uczestnictwa w różnych eksperymentach podopieczni chętniej angażują się w zajęcia chemii, biologii czy fizyki.

W naszej ofercie dostępne są przybory i pomoce dydaktyczne dla uczniów w różnym wieku. Znajdują one zastosowanie w szkole podstawowej i średniej, wyposażając pracownie dydaktyczne i stanowiąc wsparcie dla uczniów, jak i nauczycieli.

Aktywne filtry