LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Kwota dofinansowania jak obliczyć?

Jest ona zależna od liczby uczniów, uczęszczających do klas 1-8, którzy wpisani są do systemu SIO w dniu składania wniosku.

Szkoła do 100 uczniów - otrzyma maksymalnie 30 000 zł wsparcia

Szkoła od 101 do 200 uczniów - otrzyma maksymalnie 60 000 zł wsparcia

Szkoła od 201 do 234 uczniów - otrzyma maksymalnie 70 000 zł wsparcia

Szkoła od 235 uczniów - otrzyma maksymalnie 300 zł na każdego ucznia

 

Wsparcie obejmuje 100% wnioskowanej kwoty - nie jest wymagany wkład własny organu prowadzącego - wsparcie udzielane z góry.

  Do końca 2021 r. szkoły są zobowiązane do wydatkowania co najmniej 60% przyznanej kwoty, przy czym umowa z dostawcą może przewidywać późniejszy termin dostarczenia produktów. Wszystkie zakupione sprzęty i pomoce dydaktyczne muszą zostać dostarczone najpóźniej do 1 września 2022 r

Aktywne filtry